[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SUOMI PORTTINA IDÄN MARKKINOILLE

Timo Tulisalo ja Sakari Vapaakallio selvittävät kirjassaan Suomeen ja Viroon tukeutuvaa gateway-toimintatapaa ja sen soveltuvuutta monikansallisille yrityksille niiden pyrkiessä entisen Neuvostoliiton laajoille, joskin tällä hetkellä hiukan epävakaille markkinoille.

Gateway nähdään laajasti osana yrityksen liiketoiminnan strategista valintaa sen käyttäessä Suomea tai Viroa tukikohtana suunnitellessaan ja toteuttaessaan markkinointioperaatioita IVY-maihin.

1994 132 s. Hinta 23.20 euroa, 138 mk (Tuotekoodi 416) ISBN 951-628-181-8.