[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne


MUUT KIRJAT

EURO - Valuutta vailla valtiota (tuotekoodi 455)
Sixten Korkman, 2013

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA (tuotekoodi 611)
- Johdatus kansantalouteen
Ensio Tikkanen ja Pentti Vartia, 2011, 8. uudistettu painos

EXTREME EVENTS (tuotekoodi 453
John Casti, Leena Ilmola, Petri Rouvinen ja Markku Wilenius (toim.), 2011

TEHOTTOMUUTTA, TERRORIA JA TIEDOTUSTA MAAN METSISSÄ (tuotekoodi 452)
- Metsätalouden ja sen yhteiskunnallisen toimintaympäristön kehitys
Lauri Vaara, 2010

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA (tuotekoodi 610)
- Johdatus kansantalouteen
Ensio Tikkanen ja Pentti Vartia, 2010, 7. uudistettu painos

KRIISIN JÄLKEEN (tuotekoodi 451)
Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila (toim.), 2010

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA (tuotekoodi 609)
- Johdatus kansantalouteen
Ensio Tikkanen ja Pentti Vartia, 2007, 6. uudistettu painos

SEURAAVAT SATA VUOTTA (tuotekoodi 450)
- Aikamatka maailmaan ja Suomeen 1907-2107
Petri Rouvinen, Pentti Vartia ja Pekka Ylä-Anttila, 2007

VEROTUS UUSIKSI? (tuotekoodi 449)
Seppo Kari ja Jouko Ylä-Liedenpohja (toim.), 2007

MAAILMAN KAUPPAJÄRJESTÖ WTO (tuotekoodi 447)
- Sopimuskäytäntöä ja taustoja
Martin Björklund ja Seppo Puustinen, 2006

SISARUKSET KILPASILLA
- Suomalais-ruotsalainen omistaminen yritysjohtajien silmin
Olle Rossander, Fredrik Bystedt ja Ilkka Haavisto, 2005

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA (tuotekoodi 608)
- Johdatus kansantalouteen
Ensio Tikkanen ja Pentti Vartia, 2004, 5. uudistettu painos

OUR PATH ABROAD (tuotekoodi 444)
Pekka Mannio, Eero Vaara ja Pekka Ylä-Anttila (Eds.) 2003

MUU MAA MANSIKKA? (tuotekoodi 441)
Katariina Koivumaa, 2002

PANKKIKILPAILU GLOBAALISTUVILLA MARKKINOILLA (tuotekoodi 443)
Mika Widgrén (toim.), 2002

KANSANTALOUTEMME (tuotekoodi 442)
- Rakenteet ja muutos
Heikki A. Loikkanen (toim.), Jukka Pekkarinen ja Pentti Vartia, 2005, 3. uudistetun painoksen lisäpainos

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA (tuotekoodi 607)
- Johdatus kansantalouteen
Ensio Tikkanen ja Pentti Vartia, 2001, 3. uudistettu painos

EUROOPAN INTEGRAATION TALOUS JA POLITIIKKA (tuotekoodi 439)
Mika Widgrén, 2001

ALUEELLISET TALOUSNÄKYMÄT (tuotekoodi 440)
ETLA, PT ja PTT, 2001

KANSAINVÄLINEN TALOUS (tuotekoodi 438)
- Teoria, puitejärjestelmät ja muutospaineet
Veikko Reinikainen, 2001

CROSS-BORDER R&D IN A SMALL COUNTRY (tuotekoodi 437)
- The Case of Finland
Mika Pajarinen ja Pekka Ylä-Anttila, 1999

SENIORI 2000 (tuotekoodi 436)
- Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle
Leif Sonkin, Tuula Petäkoski-Hult, Kimmo Rönkä ja Hans Södergård, 1999

EU UUDELLE VUOSITUHANNELLE (tuotekoodi 435)
Katariina Koivumaa, 1999

OSAAMINEN JA UUDEN LUOMINEN INNOVAATIOVERKOISSA (tuotekoodi 434)
Reijo Miettinen, Janne Lehenkari, Mervi Hasu ja Jukka Hyvönen, 1999

SUOMI AVOIMESSA MAAILMASSA (tuotekoodi 433)
- Globalisaatio ja sen vaikutukset
Raimo Väyrynen, 1999

GLOBALISAATIO JA SUOMEN POLIITTINEN JÄRJESTELMÄ (tuotekoodi 432)
Raimo Väyrynen, 1999

TEKNOLOGIA JA TYÖ (tuotekoodi 431)
Pentti Vartia ja Pekka Ylä-Anttila, 1999

KANSANTALOUTEMME (tuotekoodi 420)
- Rakenteet ja muutos
Heikki A. Loikkanen (toim.), Jukka Pekkarinen, Suvi-Anne Siimes ja Pentti Vartia, 1998, 2. uudistettu painos

YRITYKSET KANSANTALOUDEN PERUSTANA (tuotekoodi 430)
- Onko Suomessa riittävästi yritystoimintaa?
Toim. Vesa Kanniainen, 1998

VERKOSTOJEN VALLANKUMOUS (tuotekoodi 429)
- Miten johtaa verkostoyritystä?
Martin Ollus, Jukka Ranta ja Pekka Ylä-Anttila (toim.), 1998

YRITYSVERKOSTOT (tuotekoodi 428)
- Kilpailua tiedolla, nopeudella ja joustavuudella
Martin Ollus, Jukka Ranta ja Pekka Ylä-Anttila (toim.), 1998

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA (tuotekoodi 606)
- Johdatus kansantalouteen
Ensio Tikkanen ja Pentti Vartia, 1998

TOINEN INTERNET (tuotekoodi 427)
- Riskit, rikkeet ja verkkokaupankäynti
Jarno Tarkoma, 1998

SUOMALAINEN TYÖTTÖMYYS (tuotekoodi 426)
Matti Pohjola, 1998

SOSIAALI- JA TERVEYSALA KÄÄNNEKOHDASSA (tuotekoodi 425)
Hans Södergård, 1998

THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF FINLAND (tuotekoodi 424)
- From Cartels to Competition?
Dan Steinbock, 1998

EU TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA... (tuotekoodi 423)
Katariina Koivumaa, 1997

OPENET (tuotekoodi 422)
- Internet opas opettajille
Jarno Tarkoma, 1997

ILMASTOPOLITIIKKA JA SUOMI (tuotekoodi 421)
Toim. Ilkka Savolainen, Pertti Haaparanta, Marja Järvelä, 1997

KANSANTALOUTEMME (tuotekoodi 420)
- Rakenteet ja muutos
Heikki A. Loikkanen (toim.), Jukka Pekkarinen, Suvi-Anne Siimes ja Pentti Vartia, 1997, 1. painos

L' EUROPE ECONOMIQUE (tuotekoodi 604)
Maria Maury, Mika Erkkilä ja Jyrki Ruutu, 1996

YRITYSJOHDON INTERNET-OPAS (tuotekoodi 419)
Paavo Ahonen ja Jarno Tarkoma, 1996

MITÄ TILINPÄÄTÖS KERTOO? (tuotekoodi 418)
Erkki K. Laitinen ja Eero Luotonen, 1996

KANSAINVÄLINEN JULKINEN RAHOITUS LÄHIALUEIDEN PROJEKTIVIENNISSÄ (tuotekoodi 417)
Anu Tiainen, 1994

SUOMI PORTTINA IDÄN MARKKINOILLE (tuotekoodi 416)
Timo Tulisalo ja Sakari Vapaakallio, 1994

YRITYS JA KANSANTALOUS MARKKINAVOIMIEN ARMOILLA? (tuotekoodi 603)
Ensio Tikkanen, 1994

JOHTAJA ESIINTYJÄNÄ JA NEUVOTTELIJANA (tuotekoodi 408)
Auvo Marckwort ja Heikki Pitkänen, 1994

PALVELUJEN UUSI VUOSIKYMMEN (tuotekoodi 414)
Jaakko Valpio, 1991