[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


LISÄMATERIAALIA KIRJAN LUKUIHIN

Luku 1
- Yritystoiminnan rahoitus
- Yritytyksen talouden tilan arvioiminen

Luku 4
- Maksuvälineet
- Sijoittamisen perusteita
- Sijoitussanastoa
- Sijoitusstrategioista
- Näin luet pörssilistaa

Luku 5
- Suhteellisen edun periaate
- Globalisaatio eli maailmantalouden suuret linjat

Luku 8
- BKT:n käytön ongelmia elintason mittarina

Luku 9
- Suomen talouskehityksen pääpiirteet 1950-2000
- Suhdanteiden leviäminen maailmantaloudessa
- Miksi inflaatio kiihtyi Suomessa 2000-luvun alussa?
- Velkaantuminen ja euroaika

Luku 10
- Valtion budjetin laatimisprosessi
- Talouspolitiikka
- Talouspolitiikan keinovalikoima supistuu
- Talouspolitiikan tavoitteiden yhteensovittaminen
- Miksi euro heikkeni historiansa alussa?


Takaisin Taloudellista pääomaa -kirjan sivulle.