[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


LISÄTIETOJA ERI LUKUIHIN

Luku 1:

Kansantalous 2021: luku 5 (Talouden resurssit)
Kansantalous 2021: luku 3.8 (Kulutus ja elintaso)
Kansantalous 2021: luku 3.5 ja 7.2 (Yritystoiminta)
Kansantaloutemme - rakenteet ja muutos: luvut 2.6 ja 7 (Tuotantopanokset)
Kansantaloutemme - rakenteet ja muutos: luvut 2.4 ja 6 (Kulutus)

Yrityksiin, niiden rakenteeseen, toimintaan, hallintoon ja talouteen voi tutustus esimerkiksi yritysten vuosikertomusten ja www-sivujen avulla.
Päivälehdet sekä esimerkiksi Kauppalehti, Talous-Sanomat ja Talouselämä julkaisevat arvioita yritysten taloudesta varsinkin tilinpäätösten julkistamisen jälkeen alkuvuodesta.

www.kuluttajavirasto.fi
www.kuluttajaliitto.fi
www.marttaliitto.fi
www.franchising.fi - runsaasti tietoa franchisingista
www.tat.fi - tietoa mm. yrittäjyydestä
www.keskuskauppakamari.fi
www.prh.fi - Patentti- ja rekisterihallitus


Luku 3:

Kansantalous 2021: luku 7.5 (Tulopolitiikka)
Kansantaloutemme - rakenteet ja muutos: luku 8 (Työmarkkinat)

www.alli.fi/tmavain


Luku 4:

Kansantaloutemme - rakenteet ja muutos: luku 9 (Rahoitusmarkkinat)

www.bof.fi - Suomen Pankki
www.pankkiyhdistys.fi
www.hex.fi - Helsingin Pörssi
www.porssisaatio.fi
www.hkkk.fi/sijoittajapalvelin - Helsingin Kauppakorkeakoulu
www.etla.fi


Luku 5:

Kansantalous 2021: luku 3.6 (Ulkomaankauppa)
Kansantalous 2021: luku 4 (Kansainvälinen talous ja Suomi)
Kansantalous 2021: luku 7.3 (Kilpailukyky)
Kansantaloutemme - rakenteet ja muutos: luku 3 (Maailmantalous)
Kansantaloutemme - rakenteet ja muutos: luku 4 (Euroopan integraatio)

www.worldbank.org
www.oecd.org
www.stat.fi - tilastokeskus
www.bof.fi - Suomen Pankki
www.eurooppa-tiedotus.fi
europa.eu.int - Euroopan unionin Europa-palvelin
www.etla.fi


Luku 6:

Kansantalous 2021: luku 7.4
Kansantaloutemme - rakenteet ja muutos: luku 5

www.vn.fi - valtioneuvoston sivuilla tietoa valtiontaloudesta
www.kuntaliitto.fi
www.vero.fi
www.veronmaksajat.fi
www.kela.fi
www.etla.fi


Luku 8:

Kansantalous 2021: luvut 3.1-3.4, 5 ja 6
Kansantaloutemme - rakenteet ja muutos: luku 2


Luku 9:

www.stat.fi - tilastokeskus
www.vn.fi - valtioneuvosto
www.bof.fi - Suomen Pankki
www.etla.fi


Luku 10:

Kansantaloutemme - rakenteet ja muutos: luku 10 (Rahapolitiikka ja inflaatio)
Kansantaloutemme - rakenteet ja muutos: luku 11 (Suhdannevaihtelut ja talouspolitiikka)

www.stat.fi - tilastokeskus
www.vn.fi - valtioneuvosto
www.bof.fi - Suomen Pankki
www.etla.fi


Takaisin Taloudellista pääomaa -kirjan sivulle.