[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


SUOMEN KASVU
- Mikä määrää tahdin muuttuvassa maailmassa?

Seppo Honkapohja ja Vesa Vihriälä (toim.)

Kirja pyrkii valottamaan Suomen talouskasvun edellytyksiä lähimpien 10–15 vuoden aikana. Käymme taloustieteellisen tutkimuksen pohjalta läpi keskeiset kasvuun vaikuttavat tekijät ja arvioimme, millaisessa asennossa nämä tekijät ovat Suomessa. Aikajänne ulottuu yhtä suhdannesykliä ja vaalikautta pidemmälle, mutta on kuitenkin sen verran lyhyt, että pääosa siitä teknologiasta, jonka varassa kasvu lähitulevaisuudessa tapahtuu, on jo olemassa. Kirja koostuu 12 luvusta, jolla kullakin on omat kirjoittajansa.

Kirjan viesti on yhtäältä rohkaiseva. Suomen taloudelliset ja poliittiset instituutiot ja väestön osaaminen ovat hyvällä tolalla. Suomella on kaikki edellytykset hyödyntää uutta teknologiaa hyvin hyvinvoinnin lisäämiseksi ja tehdä niin ympäristön asettamia reunaehtoja kunnioittaen. Toisaalta on selvää, että ilman määrätietoista ja pitkäjänteistä politiikkaa tällaiseen tulokseen ei päästä. Tärkeimmät politiikkahaasteet koskevat koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamista, talouden transformaatiota hiilineutraaliin suuntaan, syrjäytymisen ehkäisyä, työperäisen maahanmuuton lisäämistä ja työmarkkinoiden kykyä sopeutua erilaisiin sokkeihin.

Sisällysluettelo, esipuhe ja toimittajien alkusanat: .

2019 253 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi B278) ISBN 978-951-628-718-1.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.