[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


STARTUPIT KANSANTALOUDESSA

Paavo Hurri, Annu Kotiranta, Mika Maliranta, Satu Nurmi, Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Samuli Sadeoja

Tässä kirjassa tarjotaan vastauksia kolmeen kysymykseen:

(1.) Miten käsityksemme yrittäjyydestä muuttuu uusien omistajatietojen myötä? Hyödyntämällä kaikkia Suomessa asuvia henkilöitä koskevia tietoja havaitaan, että yrittäjyys on laajempaa ja hyvinvoinnin kasvun kannalta keskeisempää kuin mitä aiemman elinkeinoharjoittajia painottavan tiedon perusteella on luultu.

(2.) Millaisia ovat kasvua tavoittelevat ja skaalautuvat startupit ja kuinka paljon niitä syntyy vuosittain? Analysoimalla yhden vuosikerran kaikki yritykset tästä näkökulmasta paljastuu mm. se, että kaikkein potentiaalisimpia startupeja kyllä perustetaan, mutta lopulta melko vähän ja voittopuolisesti softa-aloille.

(3.) Miten ja millä aikavälillä kasvuyritysten yhteiskunnalliset vaikutukset realisoituvat? Huolellinen dekomponointianalyysi osoittaa, että muutamat kasvavat scale-up-yritykset ovat keskeisiä moottoreita myös koko kansantalouden kasvulle mutta vasta pitkäaikaisen, mutkikkaan ja kivuliaan mekanismin kautta.

Sisällysluettelo ja tiivistelmä: .

2018 77 s. Hinta 20 euroa (Tuotekoodi B277) ISBN 978-951-628-701-3.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.