[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


RIDING THE WAVE
- Finland in the Changing Tides of Globalisation

Jyrki Ali-Yrkkö, Markku Lehmus, Petri Rouvinen ja Vesa Vihriälä

Kirja kuvaa Suomen talouden kehitystä globalisaation eri vaiheissa Richard Baldwinin kirjassaan ”The Great Convergence: Information technology and the New Globalisation” esittämässä kehikossa.

Osoitamme, että Suomi on hyötynyt suuresti osallistumisestaan kansainväliseen työnjakoon ja vaihdantaan ja että tämä ei ole johtunut poikkeuksellisista luonnonvaroista tai häiriöiden tai vaikeuksien puutteesta. Vaikka Suomi ei olekaan välttänyt politiikkavirheitä, politiikan peruslinja, Suomen versio ns. Pohjoismaisesta mallista, on ollut hyvä. Se on suhtautunut myönteisesti taloudelliseen ja poliittiseen avoimuuteen ja pyrkinyt lisäämään talouden kykyä hyötyä uusista mahdollisuuksista sekä vahvistamaan sen sopeutumiskykyä.

Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet jälleen vaikea vaihe ja osoittaneet pienen erikoistuneen talouden haavoittuvuuden. Lähes vuosikymmenen stagnaation jälkeen talous on kuitenkin viime aikoina osoittanut vahvoja merkkejä tointumisesta. Päädymme siihen, että Pohjoismainen malli on paras lähtökohta Suomelle myös uusien teknologisten ja globaalin kilpailun tuomien haasteiden edessä. Politiikkaa on kuitenkin terävöitettävä, ml. työmarkkinoiden joustavuuden lisäämiseksi ja osaamisen ja innovaatiokyvyn parantamiseksi.

Kirja on englanninkielinen.

Sisällysluettelo ja johdanto: .

2017 126 s. Hinta 24 euroa (Tuotekoodi B274) ISBN 978-951-628-687-0.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.