[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


HARSOJA JA HALLINTOA
- Terveysarvoketjujen anatomiaa

Annu Kotiranta, Martti Kulvik, Sirpa Maijanen ja Timo Seppälä

Voidaanko terveydenhuollossa syntyvää arvoa kohdentaa tuotantoketjuanalyysillä ja onko tällainen mittaaminen mielekästä? Missä taloudellinen arvo syntyy terveydenhuollon arvoketjuissa ja kuka sen nappaa? Miten yksityisen ja julkisen sektorin toimintakulttuurit vaikuttavat arvonluontiin ja mitä meidän tulisi ajatella voiton tuottamisesta? Nämä ja monet muut yhä ajankohtaisemmilta tuntuvat kysymykset tulevat vastaan kun sovelletaan arvoketjuanalyysiä vaikeaselkoiseen terveydenhuoltokenttään. Mutta opimme myös, ettei arvonlisä itsessään ole sittenkään kovin monimutkaista.

Sisällysluettelo, tiivistelmä ja johtopäätökset: .

2016 105 s. Hinta 24 euroa (Tuotekoodi B271) ISBN 978-951-628-665-8.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.