[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


TYÖN MURROS
- Riittääkö dynamiikka?

Antti Kauhanen, Mika Maliranta, Petri Rouvinen ja Vesa Vihriälä

Suomen työllisyysaste on jumiutunut selvästi muita Pohjoismaita alhaisemmalle tasolle ja työttömyys on Pohjoismaiden suurinta ja nousussa.

Samaan aikaan esiintyy pelkoja siitä, kuinka uudenlainen automaatio tuhoaa yhä laajemman osan työpaikoista. Työnsä menettämistä ei pelkää vain kokoonpanotyöntekijä, vaan myös monet henkisen työn tekijät kokevat digitaalitekniikan enemmän uhaksi kuin mahdollisuudeksi.

Suomen työmarkkinoihin kohdistuu selvästikin suuria muutospaineita. Mutta mistä tarkkaan ottaen on kyse ja miten näihin paineisiin pitäisi reagoida?

Tässä kirjassa ETLAn tutkijat Antti Kauhanen, Mika Maliranta, Petri Rouvinen ja Vesa Vihriälä pyrkivät vastaamaan näihin kysymyksiin.

Kirjoittajat kuvaavat tutkimuskirjallisuuteen ja Suomea koskeviin havaintoihin tukeutuen, kuinka työpaikkoja syntyy ja tuhoutuu ja miten työntekijät siirtyvät toimipaikoista toisiin sekä miten eri tekijät vaikuttavat tähän dynamiikkaan. He analysoivat, kuinka työmarkkinoiden toimintamekanismit vaikuttavat työpaikkojen määrään, työttömyyteen ja tuottavuuteen, ja esittävät arvionsa, miksi viime aikojen työllisyyskehitys on ollut huonoa.

Kirja tiivistää sen, mitä tiedetään teknologian kehityksen vaikutuksesta erityyppisen työn kysyntään, ja arvioi tulevaa kehitystä. Kirjan viesti on positiivinen. Vaikka työpaikkoja tuhoutuu tulevina vuosina paljon, Suomen työmarkkinoilla on hyvät edellytykset myös luoda uusia töitä katoavien tilalle.

Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää kuitenkin uudenlaista joustavuutta ja sopeutumiskykyä sekä panostusta osaamiseen. Kirja pyrkii viitoittamaan Suomen työmarkkinoiden kehittämisen suuntia.

Esipuhe, sisällysluettelo ja yhteenveto: .

2015 112 s. Hinta 24 euroa (Tuotekoodi B269) ISBN 978-951-628-645-0.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.