[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


AMMATTIRAKENTEET MURTUVAT
- Mihin työntekijät päätyvät ja miksi?

Rita Asplund, Antti Kauhanen ja Pekka Vanhala

Ammatti- ja tehtävärakenteiden murros on nykypäivän työmarkkinoiden tärkeimpiä kehitystrendejä. Näillä muutoksilla on syvälle meneviä vaikutuksia erityisesti niihin työntekijöihin, jotka toimivat supistuvissa työtehtävissä.

Työtehtävien rakennemuutoksen vaikutuksia yksilötasolla tunnetaan huonosti. Ei tunneta toisiin työtehtäviin siirtymistä vahvistavia tekijöitä, ei myöskään siirtymiä haittaavia mekanismeja. Siksi on haasteellista rakentaa ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka tehostaisivat yksilöiden ammattien välisiä siirtymiä.

Tässä raportissa tarkastellaan yksityisen sektorin supistuviksi todettuja ammatteja ja niihin kuuluneiden työntekijöiden kohtaloa. Raportissa luonnehditaan sitä, miten vuonna 1995 supistuvissa ammateissa toimineiden työmarkkina- asema muuttui vuoteen 2009 mennessä ja miksi. Tarkastelu kattaa toimistotyöntekijät, konepaja- ja valimotyöntekijät, muut valmistustyöntekijät, puun- ja paperinjalostuksen prosessityöntekijät, kumi-, paperi- ja tekstiilityöntekijät sekä teollisuustuotteiden kokoonpanijat.

Esipuhe, sisällysluettelo ja yhteenveto: .

2015 101 s. Hinta 26 euroa (Tuotekoodi B268) ISBN 978-951-628-636-8.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.