[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


ÖLJY JA UUDISTUKSET RATKAISEVAT
- Venäjän merkitys Suomen elinkeinoelämälle

Ville Kaitila ja Markku Kotilainen

Venäjä on Suomen tärkeimpiä yksittäisiä vientimaita. Sen talous kasvoi pitkään ripeästi, ja se on maantieteellisesti lähellä. Molemmat tekijät ovat tukeneet Suomen vientiä Venäjälle.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Venäjän talouskasvun lähteitä ja Suomen viennin markkinaosuuksien kehitystä historiallisesti sekä arvioidaan yritysten tulevia liiketoimintamahdollisuuksia. Venäjän talouskasvun kannalta keskeiset tekijät ovat energiaraaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen ja näiden tuotteiden tuotannon kehitys Venäjällä sekä maan taloudellisten uudistusten eteneminen.

Painos on loppu, lataa kirja pdf-muodossa: .

2015 129 s. Hinta 24 euroa (Tuotekoodi B266) ISBN 978-951-628-626-9.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.