[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


KUSTANNUSKILPAILUKYKY KASVUMENESTYKSEN EHTONA
- Mittausta, osatekijöitä ja tulkintaa

Mika Maliranta

Kilpailukyvystä on käyty paljon keskustelua, joka on ollut paikoin luonteeltaan kiivasta ja sisällöltään monimuotoista. Kirja pyrkii jäsentämään tätä keskustelua. Kirjassa kerrotaan, millaisia kysymyksiä kilpailukyky- mittareilla pyritään selvittämään ja esitellään kirjallisuudessa käytettyjä mittareita. Kirjan empiirisessä osiossa keskitytään Suomen kustannuskilpailukyvyn arviointiin. Tulokset kertovat, että kilpailukyky alkoi vajota jo 2000-luvun alkupuolella ja tällä hetkellä tilanne on huono.

Sisällysluettelo, tiivistelmä ja johdanto: .

2014 51 s. Hinta 24 euroa (Tuotekoodi B264) ISBN 978-951-628-615-3.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.