[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


KILPAILUKYKY à la IMD ja WEF

Petri Rouvinen ja Mika Pajarinen

Institute for Management Development (IMD) ja World Economic Forum (WEF) ovat maailman johtavat kilpailukykyauktoriteetit. Hyvä sijoitus IMD:n tai WEF:n kilpailukykyvertailuissa ei tämän tutkimuksen tulosten perusteella ennakoi maan talouden hyvää kehitystä, pikemminkin päinvastoin. Tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että sijoituksen muutos voi ennakoida tulevaa: jos sijoitus on selvästi kohentunut edellisinä vuosina, maan kehitys saattaa olla myötätuulessa tulevina vuosina.

IMD:n ja WEF:n perusteella Suomen kilpailukyvystä syntyy melko yhtenäinen kuva: Suomella on toki lyhyen ja keskipitkän aikavälin suhdanne- ja rakennehaasteita mutta myös lukuisia vahvuuksia, joiden turvin käsillä olevat haasteet ovat voitettavissa.

Sisällysluettelo ja tiivistelmä: .

2014 55 s. Hinta 19 euroa (Tuotekoodi B263) ISBN 978-951-628-613-9.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.