[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


ICT JA PALVELUT
- Näkökulmia tuottavuuden kehittämiseen

Tuottavuuden nostaminen on otettu lähes kaikkien hyvinvointi-, työllisyys- ja talouskasvuohjelmien keskeiseksi teemaksi. Tuottavuuden nostamispaineet kohdistuvat erityisesti palvelusektoriin, koska palveluiden osuus kansantaloudesta on kasvamassa ja koska palveluiden tuottavuuden kasvattamispotentiaali on käytettävissä olevan vertailutiedon perusteella suuri.

Palveluiden tuottavuuden kehittäminen edellyttää uusia toimintatapoja, prosessimuutoksia ja uuden teknologian hyödyntämistä. Toimintatapoja ja teknologiaa tulee kehittää samanaikaisesti, sillä teknologian tuottavuusvaikutukset syntyvät toiminnan muutosten kautta.

Laura Castrénin, Antti Kauhasen, Martti Kulvikin, Silja Kulvik-Laineen, Antti Lönnqvistin, Sirpa Maijasen, Olli Martikaisen, Miikka Palvalinin, Ilona Peltosen, Paula Rannan, Maiju Vuolleen sekä Ye Zhangin kirja käsittelee tuottavuuden kehittämistä ja mittaamista palvelusektorilla. Pääpaino on palveluprossien kehittämisessä ja sitä tukevien menetelmien ja työkalujen esittelyssä. Erityinen rooli on sillä, miten ICT tukee tuottavuutta parantavia toimintatapoja.

Sisällysluettelo, tiivistelmä ja johtopäätökset: .

2013 141 s. Hinta 33 euroa (Tuotekoodi B259) ISBN 978-951-628-595-8.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.