[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


ELÄKEIÄN SITOMINEN ELINAIKAAN
- Miten käy työurien ja tulonjaon?

Jukka Lassilan, Niku Määttäsen ja Tarmo Valkosen kirja kuvaa erilaisten työurien pidentämiseen tähtäävien eläkeuudistusten vaikutuksia työuriin, tulonjakoon sekä yksityisten alojen työeläkejärjestelmän ja julkisen talouden kestävyyteen. Erityisesti tarkastellaan vanhuuseläkeiän noston ja sen elinaikakytkennän taloudellisia vaikutuksia.

Vanhuuseläkkeen, osa-aikaeläkkeen ja työttömyysputken alaikärajojen nostaminen kahdella vuodella pidentäisi työuria keskimäärin noin puolella vuodella.

Elinaikakytkentää koskevassa uudistusesimerkissä vanhuuseläkeikää nostetaan aluksi 10 kuukaudella ja sen jälkeen noin kahdella kolmasosalla elinajan odotteen noususta, mikä nostaisi vanhuuseläkeikää nykyisillä väestöennusteilla noin kuukauden vuodessa. Samalla elinaikakerrointa lievennetään ja superkarttuma muutetaan lykkäyskorotukseksi. Uudistus, alentaisi työeläkemaksua keskimäärin puolitoista prosenttiyksikköä ja pienentäisi kestävyysvajetta 0,9 prosenttiyksikköä.

Kirja on yhteisjulkaisu Eläturvakeskuksen kanssa.

Sisällysluettelo, tiivistelmä ja johtopäätökset: .

2013 104 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi B258) ISBN 978-951-628-589-7.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.