[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


MYSTEERI AVAUTUU
- Suomi globaaleissa arvoverkostoissa

Globalisaatio on hajottanut kansalliset klusterit. Niiden sijaan yhä useammat tuotteet ja palvelut syntyvät globaaleissa arvoverkostoissa. Kansallisissa toimialaklustereissamme oli kunkin klusterin kaikkia työtehtäviä. Sen sijaan globaaleissa arvoverkostoissa nuo työtehtävät ovat hajautuneet maailmalle. Maat eivät siis enää erikoistu toimialoihin vaan enemmän työtehtäviin ja toimintoihin.

Arvonlisän syntyminen verkostoissa herättää kysymyksen siitä, kuka arvon oikeastaan luo ja missä se syntyy. Mitä tapahtuu arvonlisälle, jos tuotteen valmistus siirretään muualle? Entä onko valmistus Kiinassa aina Suomea halvempaa?

Näihin kysymyksiin pureudutaan tässä Jyrki Ali-Yrkön kirjassa.

Sisällysluettelo, tiivistelmä ja johtopäätöksiä: .

2013 135 s. Hinta 44 euroa (Tuotekoodi B257) ISBN 978-951-628-574-3.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.