[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


UUTTA ARVOA PALVELUISTA

Palveluiden ja teollisuuden vastakkainasettelu on turhaa – ja usein vahingollista. Kansainvälisesti menestyneet yritykset tuottavat ja vievät tavaroita ja palveluita sekä usein niiden yhdistelmiä. Palvelut ovat integroituneet osaksi teollisuus-tuotteita. Palveluista on tullut keskeinen kilpailukeino globaaleilla markkinoilla.

Digitaaliteknologia on muuttanut perinteistä käsitystämme palveluista. Yhä suurempi osa palveluista on muutettavissa digitaaliseen muotoon. Niillä voidaan käydä kansainvälistä kauppaa samaan tapaan – ja usein helpommin ja tehokkaamminkin – kuin tavaroilla. Digitaalisten palveluiden kauppa on nopeimmin kasvava erä maailmankaupassa. Palvelut ovat potentiaalisesti merkittävä talous- ja tuottavuuskasvun lähde.

Suomella on mahdollisuus siirtyä digitaalisen palvelutalouden eturintamaan. Tieto- ja viestintäsektori on suuressa muutoksessa ICT-teollisuuden supistumisen johdosta. Suomessa on runsaasti ICT-sektorin osaamispääomaa, joka on hakeutumassa uusille aloille. Tämä mahdollistaa digitaalisten palveluiden nopeankin kasvun.

Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila.

Painos on loppu, lataa kirja pdf-muodossa: .

2012 118 s. Hinta 42 euroa (Tuotekoodi B256) ISBN 978-951-628-566-8.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.