[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


TYÖTEHTÄVIEN JA PALKKOJEN DYNAMIIKKA

Yksityisellä sektorilla on menossa työtehtävien rakenteen suuria muutoksia, osittain tietoteknisen murroksen vauhdittamina. Mitkä tehtävät ovat kasvussa, mitkä supistumassa? Missä määrin muutos hoituu tehtävien välisinä siirtyminä? Heijastuvatko tehtävien työllisyyden muutokset niiden palkkojen kehitykseen? Miten rakennemuutosten vaikutuksia voidaan eritellä ja niiden suuruutta mitata? Kuinka joustavaa kansantalouden tulonmuodostus on suhdanteiden yli tai työntekijöiden välillä, kun rakennemuutokset otetaan huomioon?

Rita Asplundin, Antti Kauhasen ja Mika Malirannan raportti antaa vastauksia näihin kysymyksiin ja tuottaa laajaa perustietoa yksityisen sektorin tehtävärakenteiden muutoksesta sekä palkanmuodostuksen dynamiikasta. Raportti on suunnattu laajalle yleisölle ja erityisesti kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työmarkkinoiden rakenteiden muutoksista Suomessa 2000-luvulla.

Esipuhe ja sisällysluettelo: .

2012 175 s. Hinta 38 euroa (Tuotekoodi B255) ISBN 978-951-628-564-4.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.