[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


HOIVARISKIT JA HOIVAVAKUUTUKSET

Vanhusten hoivan järjestämisessä ja rahoittamisessa tarvitaan yhteispeliä yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Hoivamenojen rahoitus yksityisten vakuutusten avulla tarjoaa mahdollisuuden täydentää kuntien tarjoamia palveluja tai rahoittaa hoivan asiakasmaksuja.

Tarmo Valkosen toimittamassa julkaisussa Hoivariskit ja hoivavakuutuksettutkitaan hoivamenoriskien suuruutta ja niiden taustalla olevia tekijöitä, arvioidaan vakuutusten kysyntää ja hintoja sekä kuvataan muita markkinoiden syntymiselle tärkeitä tekijöitä Suomessa.

Esipuhe ja sisällysluettelo: .

2012 88 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi B253) ISBN 978-951-628-553-8.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.