[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


KALLIOSTA KULLAKSI - KUMMUSTA KLUSTERIKSI
- Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys

Malmien etsintä ja tutkimustoiminta Suomessa on vilkasta. Uusimmat tulokset muuttavat yleistä käsitystä - Suomi ei olekaan köyhä luonnonvaroista. Maaperässämme on runsaasti malmeja ja muita mineraaleja. Myös rakentamiseen suomalaiset kiviainekset ja luonnonkivet soveltuvat hyvin.

Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet uudelle tasolle. Kaivostoiminnasta on hyvää vauhtia tulossa yksi Suomen tulevaisuuden menestysaloista. Tarttuuko menestys muihin?

Hannu Hernesniemen, Birgitta Berg-Anderssonin, Olavi Rantalan ja Paavo Sunin kirja Kalliosta kullaksi - kummusta klusteriksi on tuorein ja pitkään puuttunut yhteenveto Suomen kaivannaisalasta.

- Vetääkö kaivosbuumi metallinjalostajat uuteen nousuun?
- Tuleeko Lapista ja Kainuusta kasvun vetureita Suomelle?
- Saavatko kone- ja laitevalmistajat maailmanluokan tuotekehitysideoita?
- Kasvaako Suomeen uusi kaivoskehittäjien ja -yrittäjien ammattikunta?
- Kykenevätkö etsintä- ja kaivosurakoinnin yhtiöt kansainvälistymään?

Painos on loppu, lataa kirja pdf-muodossa: .

2011 241 s. Hinta 38 euroa (Tuotekoodi B252) ISBN 978-951-628-526-2.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.