[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


MIKSI SAKSA MENESTYY?
- Talous- ja työmarkkinauudistusten rooli Saksan taloudellisessa menestyksessä 2000-luvulla

Saksa on menestynyt taloudellisesti erittäin hyvin 2000-luvulla. Saksalaisten yritysten kilpailukyky on parantunut merkittävästi, yritykset ovat menestyneet haastavassa globaalissa kilpailussa, työllisyys on ennätyslukemissa ja myös finanssi- ja talouskriisistä Saksa on selviytynyt paremmin kuin useimmat muut teollisuusmaat.

Antti Kauhanen ja Seppo Saukkonen pohtivat kirjassaan:
Miten tämä on ollut mahdollista?
Miksi Saksa on pärjännyt ja pärjää?
Mitä se on edellyttänyt?

Raportin vastaukset näihin kysymyksiin voidaan kiteyttää neljäksi pääkohdaksi:
- Työmarkkinoiden joustavuus
- Maltillinen palkkakehitys
- Työvoimapoliittiset uudistukset
- Vahva teollinen perusta

Esipuhe, sisällysluettelo ja johdanto: .

2011 84 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi B251) ISBN 978-951-628-520-0.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.