[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


ELÄKEVALTA SUOMESSA

Raha antaa valtaa. Kun eläkejärjestelmään on kerätty suuria rahastoja tulevien eläkevastuiden katteeksi, kuten Suomessa, niiden hallinnointi ja erityisesti niiden sijoituspolitiikasta päättäminen ovat kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta keskeistä vallankäyttöä. On siis syytä pohtia, miten ja mihin varat sijoitetaan, mitä tavoitteita sijoituspolitiikalla on ja miten hyvin ne toteutuvat, ketkä päätöksiä tekevät ja miksi juuri he.

Oli rahastointia tai ei, kaikki eläkejärjestelmät kuitenkin keräävät eläkemaksuja ja maksavat eläkkeitä. Nämä rahavirrat ovat suuria. Eläkkeet ovat usein tärkein osa työelämän jo jättäneen väestön kulutuksen rahoittamisessa. Eläkejärjestelmä sääntöineen ja ikärajoineen vaikuttaa meidän kaikkien valintoihimme, ja säännöistä päättäminen on vallankäyttöä. Tätä valtaa tarkastellaan Jan-Erik Johansonin, Jukka Lassilan ja Heikki Niemelän toimittaman kirjan artikkeleissa ja puheenvuoroissa.

Esipuhe, sisällysluettelo ja johdanto: .

2011 246 s. Hinta 35 euroa (Tuotekoodi B250) ISBN 978-951-628-518-7.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.