[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


MISSÄ ARVO SYNTYY?
- Suomi globaalissa kilpailussa

Mika Pajarisen, Petri Rouvisen ja Pekka Ylä-Anttilan kirjassa Missä arvo syntyy? pohditaan mm. Mikä on suomalaisten rooli globaalisti hajautuneissa arvoketjuissa? Missä arvo syntyy - ja mihin vauraus siten jää - nykymaailmassa?

- Bruttoarvopohjaiset ulkomaankauppatilastot johtavat harhaan. Vaikkapa matkapuhelimen tapauksessa kiinalaisen kokoonpanon osuus koko ketjun arvonlisäyksestä on pari prosenttia; loppu jää pääosin kehittyneisiin maihin korvauksena muun muassa kehittämisestä, tuotemerkeistä ja liikkeenjohdosta.

- Kiina ja Intia haluavat kasvavan osan myös tietointensiivisistä tehtävistä. Jos koulutustason nousu vaikuttaa kuten Euroopassa aikoinaan, niistä tulee maailman suurimmat taloudet. Alkanut vuosisata on Aasian.

- Tuottavuuskasvu on siirtymässä kolmanteen aaltoon. Ihmiset siirtyvät joustavasti työtehtävästä toiseen organisaatioiden sisällä ja niiden välillä. Tarvitaan liikkuvuutta ja samalla turvaa epävarmuuden varalle.

- Suomen menestys liittyy osin yritystemme kykyyn lisätä teollisuustuotteidensa palvelusisältöä. Enää kymmenesosa Suomessa tehtävästä työstä on suoraan valmistusta; Suomi on siis jo 90 prosenttisesti palvelutalous

Esipuhe ja sisällysluettelo: .

2010 165 s. Hinta 34 euroa (Tuotekoodi B247) ISBN 978-951-628-503-3.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.