[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


VANHALLE VARAKSI, TURVAKSI TUTISEVALLE
- Hyvinvointivaltiota täydentämässä

Ikääntyneiden julkinen sosiaaliturva kannattaisi Jukka Lassilan ja Tarmo Valkosen mielestä järjestää niin, että sitä voisi tehokkaasti ja suunnitellusti täydentää omin varoin. Tutkijat muistuttavat, että kansalaisten varallisuus kasvaa samanaikaisesti kun valtio ja kunnat ovat taloudellisesti tiukoilla. Yksilön kannalta yksityisen varautumisen täydentävä rooli voi olla hyvin merkittävä. Se lisää hyvinvointia ja antaa valinnanmahdollisuuksia.

Julkaisu käsittelee sosiaalivakuutuksen ja yksityisen varautumisen yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Siinä arvioidaan, että varautumista vanhuuden ajan taloudellisiin riskeihin on mahdollista helpottaa sosiaalivakuutuksen, säästämisen ja yksityisten vakuutusten yhteispelillä. Pelisäännöt on kuitenkin selkeytettävä ennen kuin suuret ikäluokat tulevat ikään jossa hoivan tarve alkaa nopeasti yleistyä.

Esipuhe, sisällysluettelo ja johdanto: .

2010 60 s. Hinta 26 euroa (Tuotekoodi B246), ISBN 978-951-628-501-9.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.