[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


SUOMALAINEN PALKKARAKENNE
- Muutokset - syyt - seuraukset

Rita Asplundin ja Merja Kauhasen toimittama Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen 3-vuotisen yhteishankkeen pohjalta tuotettu, laajalle yleisölle suunnattu loppuraportti.

Kirjassa kootaan yhteen tutkimuksessa esille tulleita tuloksia koskien yksityisen sektorin palkkarakenteen muutoksia ja niiden takana olevia keskeisiä tekijöitä.

Lisäksi pohditaan saatujen tuloksien mahdollisia seurauksia lähitulevaisuuden palkanmuodostuksen ja palkkakehityksen kannalta.

Esipuhe, sisällysluettelo ja johdanto: .

2010 180 s. Hinta 35 euroa (Tuotekoodi B245), ISBN 978-951-628-498-1.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.