[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


SUOMALAISEN INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN MOSAIIKKI
- Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat

Yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistuminen edellyttää markkinoiden muutosten ennakointia ja suomalaisen osaamisverkoston laaja-alaista hyödyntämistä. Monet kansainvälisesti menestyneet yritykset siirtyvät perinteiseltä toimialaltaan toiselle asiakkaidensa tarpeiden ohjaamana.

Perinteisten toimialojen rajojen rikkoutuminen luo tarpeen uudistaa sellaisia alueellisia elinkeinotoiminnan linjauksia, jotka perustuvat perinteisten, alueella vahvoiksi muodostuneiden toimialojen tukemiseen. Kirjassa esitetään työväline, joka auttaa julkisen sektorin toimijoita ja elinkeinoelämää hakemaan auringonlaskun alojen rinnalle uusia teemoja. Työvälineen hyödyntämisen peruslähtökohtana on se, että kansalliset ja alueelliset linjaukset tukevat toisiaan eikä voimavaroja hukata keksimällä pyörä uudelleen joka niemessä ja notkossa.

Kirjaan on kerätty kaikkialta Suomesta konkreettisia esimerkkejä alueellisista teemavalinnoista jatkotyöstön perustaksi ja kannattavan liiketoiminnan syntymisen edistämiseksi.

Kirjan ovat kirjoittaneet Vesa Harmaakorpi, Raine Hermans ja Tuomo Uotila.

Esipuhe, sisällysluettelo ja johdanto: .

2010 204 s. Hinta 34 euroa (Tuotekoodi B241), ISBN 978-951-628-494-4.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.