[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLISET TALOUSSUHTEET

Markku Kotilainen, Ville Kaitila, Nuutti Nikula ja Paavo Suni tarkastelevat aluksi Yhdysvaltojen talouden vaikutuksia maailmantalouteen ja sitä kautta Suomeen. Tämän lisäksi luodaan katsaus Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisiin suhteisiin ulkomaankaupassa, sijoituksissa sekä yritysten toiminnassa.

Yhdysvaltojen merkitystä innovaatiotoiminnassa tarkastellaan sekä kansainvälisellä että kahdenvälisellä tasolla.

Esipuhe, sisällysluettelo ja tiivistelmä: .

2009 205 s. Hinta 35 euroa (Tuotekoodi B239) ISBN 978-951-628-484-5.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.