[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


TYÖURAT SUOMESSA
- Onko sukupuolella merkitystä?

Antti Kauhasen ja Sami Naparin Työurat Suomessa -kirja tuo uutta tietoa miesten ja naisten työurista Suomessa ja etsii vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

- Sijoittuvatko nais- ja miestoimihenkilöt eri työtehtäviin ja vaativuustasoille jo heti työuran alussa?
- Jäävätkö naiset miesten jalkoihin myöhemmässä urakehityksessä?
- Suosiiko sukupuoli palkkaa määriteltäessä?

Kirjoittajat käyttävät selvityksen pohjana laajaa palkkatilastoa teollisuuden toimihenkilöistä vuosilta 1981-2006.

Esipuhe, sisällysluettelo ja johdanto: .

2009 153 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi B238), ISBN 978-951-628-483-8.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.