[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


KOHTI PAREMPAA VEROTUSTA
- Eväitä verokeskusteluun

Miten verotuksessa tulisi painottaa eri veropohjia kuten työtuloja, yritysten voittoja ja pääomatuloja, yksityistä kulutusta ja kiinteistöjä? Mitkä näkökohdat ovat tärkeitä arvioitaessa eri veromuotojen vaikutuksia ja edullisuutta? Voidaanko verotuksen painopisteitä muuttamalla parantaa kansalaisten hyvinvointia? Näitä kysymyksiä pohditaan tässä kirjassa.

Sixten Korkman tarkastelee artikkelissaan globalisaation merkitystä verotuksen kannalta. Jukka Lassila kysyy, kannattaako kulutusveroja korottamalla rahoittaa ansiotulojen verojen alentamista. Tarmo Valkosen artikkelissa kuvataan pääomatulojen nykyistä verottamista ja pohditaan verotuksen tulevia suuntaviivoja. Niku Määttänen tarkastelee asumisen verotusta.

Kirjan tavoitteena ei ole esittää kattavaa vero-ohjelmaa. Silti artikkelit sisältävät selkeitä suosituksia etenkin verotuksen painopisteiden siirtämisen suhteen.

Esipuhe, sisällysluettelo ja johdanto: .

2009 95 s. Hinta 25 euroa (Tuotekoodi B237), ISBN 978-951-628-482-1.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.