[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


YRITYSTEN TUTKIMUSTOIMINTA KANSAINVÄLISTYY
- Mitä jää Suomeen?

Jyrki Ali-Yrkön toimittamassa kirjassa selvitellään globaalistuneen t&k-toiminnan kehitystä ja painopistealueen siirtymistä mm. Intiaan ja Kiinaan, jotka ovat nousseet houkutteleviksi sijaintipaikoiksi tietyntyyppiselle t&k-toiminnalle.

- Mikä on Suomen asema t&k-toiminnan sijaintipaikkana?

- Kuinka paljon ja minkä tyyppistä t&k-toimintaa suomalaisilla yrityksillä on esim. Kiinassa?

- Minkälaista innovaatiopolitiikkaa Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa on viime vuosina harjoitettu?

Esipuhe, sisällysluettelo ja johdanto: .

2009 164 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi B235), ISBN 978-951-628-480-7.

Kirjan tilaus sähköpostitse tai palaute -lomakkeen kautta.