[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


NANOTECHNOLOGY AND INDUSTRIAL RENEWAL IN FINLAND
- A synthesis of key findings

Nanotechnology and industrial renewal in Finland -kirjassa tarkastellaan nanoteknologian kehitystä Suomessa taloustieteellisestä näkökulmasta.

Tarkastelun kohteena ovat tutkimus- ja kehitystoimintaan suunnatut investoinnit ja teknologiaohjelmat, julkaisu- ja patentointitoiminta, teknologian siirtyminen julkiselta tutkimussektorilta yrityksille, kaupallistaminen ja uusien pienten yritysten rooli, sekä sovellustoimialat ja linkit olemassa oleviin teknologisiin erikoistumisalueisiin.

Kirjan ovat kirjoittaneet projektipäällikkö Christopher Palmberg ja tutkija Tuomo Nikulainen Etlatieto Oy:stä.

Esipuhe, sisällysluettelo ja johdanto: .

2008 48 s. Hinta 20 euroa (Tuotekoodi B234), ISBN 978-951-628-476-0.