[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


THE NORDIC MODEL
- Embracing globalization and sharing risks

Pohjoismaat näyttävät pystyvän yhdistämään talouden tehokkuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden muita maita paremmin.

- Mikä on pohjoismaisen mallin salaisuus?
- Ovatko iso julkinen sektori ja kireä verotus etu vai haitta?
- Kestääkö pohjoismainen malli globalisaation ja väestön ikääntymisen haasteet?
- Miten pohjoismaista mallia tulisi uudistaa?

Raportin mukaan voidaan hyvin perustein puhua "pohjoismaisesta mallista". Pohjoismaita yhdistävät monet piirteet muun muassa työmarkkinainstituutioiden, hyvinvointivaltion ja inhimillisen pääoman muodostumisen saroilla.

Vastauksia näihin kysymyksiin on vuoden aikana etsinyt "professorityöryhmä", joka on tuottanut kirjan "THE NORDIC MODEL - Embracing globalization and sharing risks".

Raportin ovat kirjoittaneet:
- professori Torben M. Andersen,
- professori Bengt Holmström,
- professori Seppo Honkapohja,
- toimitusjohtaja Sixten Korkman,
- professori Hans Tson Söderström,
- tutkimusjohtaja Juhana Vartiainen.

Esipuhe, kirjoittajien esittely ja sisällysluettelo: .

Luku 1: .

2007 165 s. Hinta 32 euroa (Tuotekoodi B232), ISBN 978-951-628-468-5.