[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


PALKKAEROT SUOMESSA
- Yksityisen sektorin palkkojen rakenteen ja kehityksen tarkastelu

Rita Asplundin ja Petri Böckermanin Palkkaerot Suomessa -kirja tuottaa laajapohjaista tietoa yksityisen sektorin palkkojen ja palkkarakenteen pitkän ajan kehityksestä. Tarkastelussa pääpaino on kolmessa keskeisessä palkansaajaryhmässä: teollisuuden toimihenkilöt, teollisuuden työntekijät sekä yksityisillä palvelualoilla työskentelevät.

Kolmen palkansaajaryhmän kokonaispalkkakehityksen lisäksi tarkastellaan ja vertaillaan palkkojen kehitystä ammattien eri vaativuustasoilla, eri sopimusaloilla sekä toimipaikkojen sisällä ja niiden välillä.

Kirjan tavoitteena on valaista yksityisen sektorin palkkojen kehitystä mahdollisimman monipuolisesti hyödyntäen vaihtoehtoisia palkkakäsitteitä, mittareita ja menetelmiä. Se on hyödyllinen käsikirja, jonka monet yhteenvedot tiivistävät päätulokset yleistajuiseen muotoon.

Esipuhe, sisällysluettelo ja johdanto: .

2008 278 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi B231), ISBN 978-951-628-467-8.