[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne]


HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS
- Riittävätkö rahat, kuka maksaa?

Sixten Korkman, Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen pohtivat kirjassaan hyvinvointivaltiomme rahoitusta seuraavien vuosikymmenien aikana, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle, elinikä pitenee ja syntyvyys pienenee. Hyvinvointimme rahoittajien lukumäärä vähenee ja edunsaajien määrä kasvaa. Tässä tilanteessa tulonsiirto- ja palvelujärjestelmät tulisi rakentaa niin, että ne voidaan ylläpitää myös julkisen talouden rahoitustilanteen mahdollisesti heikentyessä.

Kirjassa tarkastellaan julkista taloutta ja sen kestävyyttä, eläkejärjestelmän nykytilannetta maassamme sekä erityisesti työeläkkeitä ja niiden tulevaan rahoitukseen liittyviä ongelmia. Mukana on myös ehdotuksia työeläkejärjetelmän uudistamiseksi. Vapaaehtoinen eläkesäästäminen nähdään oleellisena osana koko eläkejärjestelmää.

Terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon palvelujen tuotanto rahoitetaan nykyisin pääosin verovaroilla. Kirjassa tarkastellaan mahdollisuutta siirtää kustannusriskiä yhä enemmän julkiselta sektorilta yksilölle itselleen esimerkiksi joko vapaaehtoisen tai pakollisen yksilöllisen terveystilin kautta.

Sisällysluettelo, esipuhe ja johdanto: .

2007 25 s. Hinta 25 euroa (Tuotekoodi B230), ISBN 978-951-628-465-4.