[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TULOSRAHOITUSMITTARISTON ARVIOINTI
- Palkkiomuotoinen tulosrahoitus ammatillisessa peruskoulutuksessa

Ammatillisella peruskoulutuksella on haasteellinen tehtävä muun muassa ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman kouluttamisessa sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Ammatillisen peruskoulutuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää on pyritty uudistamaan siten, että se kannustaisi koulutuksen järjestäjiä nykyistä tehokkaammin toiminnan vaikuttavuuden ja laadun kehittämiseen. Vuonna 2002 laskennallista valtionosuusjärjestelmää täydennettiin palkkiomuotoisella tulosrahoitusmittaristolla.

Hanna Virtasen kirjassa tarkastellaan mittariston relevanssia ja luotettavuutta koulutuksen järjestäjien toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa ja ohjauksessa. Lisäksi pyritään selvittämään sitä, miten tulosrahoitusmittariston käyttöönotto on vaikuttanut koulutuksen järjestäjien toimintaan. Arviointihankkeen tavoitteena oli tukea tulosrahoitusmittariston kehittämistyötä.

Tulosrahoitusmittariston huolellinen tarkastelu on ollut erityisen tärkeää, kun sen merkitystä koulutuksen järjestäjien rahoituksen perusteena on aiottu kasvattaa. Mitä suurempi kannustinvaikutus mittaristolla on, sitä tärkeämpää tietysti on, että se arvioi koulutuksen järjestäjien toimintaa luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Esipuhe, tiivistelmä sekä sisällysluettelo: .

2006 78 s. Hinta 28 euroa (Tuotekoodi B222), ISBN 951-628-445-0.