[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


ETLA 60

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus aloitti toimintansa elokuussa 1946. ETLAn täyttäessä 40 vuotta laadittiin historiikki, jossa kuvattiin laitoksen syntyä ja kehitystä aina 1980-luvulle saakka.

Kesän 2006 60-vuotisjuhlia varten ei ollut tarkoituksenmukaista toistaa aiemman historiikin tarinaa. Tämä kirja on pikemminkin pohdiskelua siitä, minkälaisia tutkimusongelmia ETLAn kaltainen soveltavan tutkimuksen laitos voi toiminnassaan kohdata ja mitä sen tulisi tutkia tulevaisuudessa.

Ensimmäinen luku on eräänlainen taloushistoriallinen "kehyskertomus" kirjan muille luvuille. ETLAn tutkimusjohtajat käsittelevät omissa luvuissaan ohjelmiinsa liittyviä menneitä ja tulevia tutkimushankkeita. Laitoksen organisaatio on 60 vuoden aikana useasti muuttunut, mutta suurin osa menneistäkin tutkimuksista liittyy jonkin nykyisen ohjelman aihepiiriin.

Juhlakirjahankkeesta on vastannut professori Pentti Vartia. Hän on myös toimittanut kirjan yhdessä Timo Nikinmaan kanssa.

Kirjan voi tilata maksamalla 10 euron toimituskulut (niin kauan kuin kirjaa riittää varastossa).

Tutustu esipuheeseen sekä sisällysluetteloon: .

2006 154 s. Hinta 10 euroa (Tuotekoodi B221) ISBN 951-628-441-8.