[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


EI VAIN MUODON VUOKSI
- Muotoilu on kilpailuetu

Suomen talouden kehitys on edennyt vaiheeseen, jossa tuotantopanosten määrän lisäämisellä ei enää ole mahdollista saavuttaa yhtä nopeaa hyvinvoinnin kasvua kuin aiemmin. Ei edes tutkimus- ja koulutuspanosten määriä lisäämällä. Tarvitaan luovuutta.

Maarit Lindströmin, Martti Nybergin ja Pekka Ylä-Anttilan kirjassa pohditaan luovuutta ja erityisesti muotoilua elinkeinopoliittisista lähtökohdista. Voidaanko osoittaa, että muotoilupanostuksilla on mitattavissa olevia vaikutuksia?

Kirjan tuottamiseen on osallistunut laaja joukko suomalaisen muotoiluyhteisön edustajia - osa kirjoittajina, osa kommentaattoreina tai kirjassa esiteltävän muotoiluvision työstäjinä.

Lehdistötiedote: .

Tiivistelmä: .

2006 93 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi B220), ISBN 951-628-440-X.