[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


ARE THE HEALTHIER WEALTHIER OR THE WEALTHIER HEALTHIER?
- The European Evidence

Ali Skallin, Edvard Johanssonin ja Ioannis Theodossioun toimittama kirja esittää laajan ja ajantasaisen katsauksen tutkimustuloksiin sosioekonomisen ja ammatillisen aseman vaikutuksista ikääntyvän työvoiman terveyseroihin kuudessa Euroopan maassa (Alankomaat, Iso-Britannia, Kreikka, Ranska, Suomi ja Tanska).

Kirjaan on pyritty ottamaan mukaan kaikki tähänastinen tutkimus, sisältäen myös julkaisemattomat ja kunkin maan omalla kielellä kirjoitetut tutkimukset.

Tiivistelmä, esipuhe ja sisällysluettelo: .

2006 284 s. Hinta 38 euroa (Tuotekoodi B219), ISBN 951-628-437-X.