[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


FINLAND AND THE GLOBALISATION OF INNOVATION

Jyrki Ali-Yrkön ja Christopher Palmbergin toimittama kirja on Suomen kilpailukykyä t&k-toiminnan sijaintipaikkana selvittävä tutkimus, jossa tarkastelun kohteena on parikymmentä suomalaista syyryritystä, joiden osuus Suomen t&k-toiminnasta on lähes kaksi kolmasosaa.

Suomen etuja t&k-toiminnan sijaintimaana ovat teknologisen osaaminen ja osaavan henkilöstön saatavuus sekä kiinteä yhteistyö yritysten ja teknisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Suomalaisyritykset ovat lisäksi yhä enenevässä määrin mukana kansainvälisissä innovaatiokeskeisissä alliansseissa. Suomen suurin heikkous innovaatiotoiminnan sijaintipaikkana on markkinoiden pienuus.

Lehdistötiedote: .

Tutustu johdantoon, sisällysluetteloon ja kirjan kirjoittajiin: .

2005 226 s. Hinta 40 euroa (Tuotekoodi B218) ISBN 951-628-434-5.