[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SUSTAINABLE BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT
- New Insights into Finland

Raine Hermansin ja Martti Kulvikin toimittamassa kirjassa tarkastellaan bioteknologian kestävää kehittämistä erityisesti Suomen näkökulmasta.

Kirjassa käsitellään muun muassa bioteknologian nykyisyyttä ja tulevaisuutta yritysjohtajien näkökulmasta sekä alueellista jakautumaa maassamme.

Kirjassa korostetaan sitä, ettei bioteknologian kehittäminen ole itseisarvo, vaan nykyisessä kehitysvaiheessa "teknologiaohjelmat" tulisi selkeästi ohjata erilaisiin sovellusaloihin ja nostaa markkinalähtöisyys ja yrityksien asiakkaiden tarpeet kehityshankkeiden lähtökohdaksi.

Yhteenveto ja sisällysluettelo: .

2006 287 s. Hinta 40 euroa (Tuotekoodi B217), ISBN 951-628-433-7.