[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


KNOWLEDGE AND INNOVATION SUBSIDIES AS ENGINES FOR GROWTH
- The Competitiveness of Finnish Regions

Hannu Piekkola tutkii kirjassaan Suomen seutukuntien kilpailukykyä ja sitä miten osaamispääoma ja innovaatioiden tukeminen toimivat kasvun lähteinä ja vaikuttavat omalta osaltaan kilpailukykyyn. Kirjassa on tehty mm. seuraavia huomioita:

- Kymmenen kilpailukykyisintä seutukuntaa ovat Helsinki, Tampere, Oulu, Vaasa, Turku, Jyväskylä, Porvoo, Varkaus, Turunmaa ja Salo.

- Osaamispääoma on keskittynyt eteläiseen Suomeen - läntinen Suomi, Pohjanmaa ja Oulun alue, nojaavat t&k-investointeihin ja ali-hankintaan.

- Kokonaistuottavuuden kasvu on ollut ripeintä Helsingin alueella ja eteenkin Espoossa - selittäjä osaamispääoma.

- Mm. Tekesin tuet ovat lisänneet pk-yritysten tuottavuutta, mutta niillä on ollut vain vähäinen merkitys työllisyyteen.

2006 140 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi B216), ISBN 951-628-431-0.