[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY?

Nykyisten nuorten ja tulevien suomalaisten elintasosta ja hyvinvoinnista tehdään päätöksiä tänään. Ne ovat ennen kaikkea päätöksiä pitkän aikavälin talouskasvusta.

Ari Hyytisen ja Petri Rouvisen toimittamassa Mistä talouskasvu syntyy? -kirjassa pohditaan suomalaisten elintasoon pitkällä aikavälillä vaikuttavia tekijöitä eri näkökulmista.

Kirjan yhteenvetoluvussa todetaan, että aikaisemmin fyysisten investointien ja sittemmin korkeasti koulutettujen sekä tutkimus- ja kehitysinvestointien määrään perustunut kasvun vaihe on nähtävästi tullut tiensä päähän. Seuraavassa intensiivisen kasvun vaiheessa on määrän sijasta keskityttävä laatuun. Talouspolitiikan välineeksi on siis nostettava nykyistä selvemmin tuottavuuden kasvu, mikä tarkoittaa ennen muuta tarvetta jatkuvalle rakennemuutokselle sekä mm. aikaisempaa tiiviimpää osallistumista kansainväliseen teknologiayhteistyöhön sekä nykyistä laajempaa Suomessa ja muualla kehitettyjen tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntämistä palvelualoilla.

Tutustu sisällysluetteloon, johdantoon ja johtopäätöksiin: .

2005 348 s. Hinta 39 euroa (Tuotekoodi B214) ISBN 951-628-429-9.