[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


KIINA JA KASVUN KIVUT

Tuhat vuotta sitten Kiina oli maailman teknologisesti kehittynein maa, vuosisatoja edellä Euroopan maita. Vielä 1700-luvun puolivälissä - Euroopan teollisen vallankumouksen käynnistyessä - Kiina tuotti noin kolmanneksen maailman teollisuustuotannosta. Vuoteen 1970 mennessä maan osuus oli pudonnut pariin prosenttiin.

Viime vuosikymmeninä Kiina kokonaistuotanto on kasvanut voimakkaasti ja maa on palaamassa maailman johtavien talousmahtien joukkoon. Kasvu ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Uusi talous ja vanhat instituutiot elävät Kiinassa rinta rinnan.

Pekka Sutelan ja Pentti Vartian toimittamassa Kiina ja kasvun kivut -kirjassa Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ja Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tutkijat analysoivat Kiinan kasvun vaikutuksia, sen jatkumisen edellytyksiä ja kehityksen riskejä sekä mahdollisia pullonkauloja. Painopiste on kysymyksissä, joiden onnistuneesta ratkaisemisesta osaltaan riippuu, tuleeko 2000-luvusta Kiinan vuosituhat.

2005 100 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi B213) ISBN 951-628-426-4.


Sisällys:

1  Johdanto ja yhteenveto

2  Kiinan nousu
    2.1  Historiallinen Kiina: loiston hetkiä ja menetettyjä mahdollisuuksia
    2.2  Kiina maailmantaloudessa
    2.3  "Kiina-ilmiö"
    2.4  Kiinan kysyntä myllertää maailmanmarkkinoita

3  Kiinan kilpailukyky
    3.1  Kilpailukykyraportit ja Kiina
    3.2  Kilpailukyky ja markkinaosuuksien kasvu
    3.3  Viennin kilpailukyky ja kansainvälisten yritysten merkitys

4  Pankkisektori uudistusten pyörteissä
    4.1  Kiinan keskuspankin muuttuva asema
    4.2  Kiinan pankkisektori on poikkeuksellisen suuri
    4.3  Pankit kohtaavat monia haasteita
    4.4  Markkinoiden avautuminen kannustaa uudistuksiin

5  Osakemarkkinat
    5.1  Johdanto
    5.2  Kiinan osakemarkkinoiden peruspiirteet
    5.3  Markkinoiden kehityspiirteet
    5.4  Päätelmiä

6  Kiinan valuuttapolitiikka
    6.1  Pääpiirteitä
    6.2  Kiinan raha ja siitä vastaavat viranomaiset
    6.3  Kiinan maksutase ja valuutansäännöstely
    6.4  Valuuttakurssipolitiikka
    6.5  Kiinan valuutan vapauttamisen riskit

7  Julkisen talouden tasapaino-ongelmat
    7.1  Kiinan finanssipolitiikan kestävyys
    7.2  Kiinan julkisen talouden rahoitusjärjestelmä
    7.3  Viimeaikainen julkisten menojen kehitys
    7.4  Johtopäätöksiä

8  Ikääntyminen ja julkisen sektorin rahoitusongelmat
    8.1  Johdanto
    8.2  osiaaliturvan uudistusten tarve
    8.3  Uudistuksen sisältö ja toteutuksen ongelmat
    8.4  Kiinan väestökehityksestä
    8.5  Johtavatko sosiaaliset ongelmat yhteiskunnallisiin levottomuuksiin?

9  Kiinan aluellinen kehitys
    9.1  Aluetalouden epätasapaino
    9.2  Epävarmuuden edessä?
    9.3  Epätasaisuus ja aluepolitiikka