[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


YKSITYISALOJEN ELÄKEUUDISTUKSEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Työeläkejärjestelmä muuttui huomattavasti vuoden 2005 alusta. Jukka Lassila ja Tarmo Valkonen kuvaavat tässä tutkimuksessaan sääntömuutoksien vaikutuksia eri sukupolvien saamiin eläkkeisiin ja maksamiin maksuihin, eläkejärjestelmän kestävyyteen ja laajemmalti kansantalouteen.

Uudistuksen kokonaisarvio on myönteinen. Vanhuuseläkkeiden määräytyminen tulee oikeudenmukaisemmaksi, ja maksujen nousupainetta saadaan hillittyä ilman eläkkeiden pienenemistä. Työllisyysaste kohenee, ja talouden kasvu nopeutuu.

Uudistuksen myönteiset vaikutukset perustuvat kuitenkin eläkkeelle jäämisen myöhentymiseen ja saattavat jäädä odotettua pienemmiksi, jos työuraa kevennetään parhaassa työiässä. Ja vaikka kokonaisarvio onkin myönteinen, uudistus ei tee yksityisalojen järjestelmästä rahoituksellisesti vielä kestävää, vaan maksujen odotetaan nousevan.

Lehdistötiedote: .

2005 86 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi B211) ISBN 951-628-421-3.


Sisällys:

1  Johdanto ja yhteenveto

2  Kaksi laskelmaa uudistuksen vaikutuksista
    2.1  Uudistuksen vaikutukset järjestelmän perusominaisuuksiin
    2.2  Laskelmien toteutus ja kriteerit
           2.2.1  Perusura
           2.2.2  Aktuaarisuusaste
           2.2.3  Hyvinvointi sukupolvittain

    2.3  Laskelma 1: Eläkeiän valinta sallittu
           2.3.1  Uudistuksen kokonaisvaikutukset
           2.3.2  Osa 1: Eläkekarttumat, palkkakerroin ja eläkepalkka
           2.3.3  Osa 2: Elinaikakerroin
           2.3.4  Osa 3: Ikäraja- ja varhennussääntöjen muutokset
           2.3.5  Osa 4: Eläkerahastoinnin vahvistaminen

    2.4  Laskelma 2: Eläkeikä sidottu
           2.4.1  Yhteenveto
           2.4.2  Osa 1: Eläkekarttumat, palkkakerroin ja eläkepalkka
           2.4.3  Osa 2: Elinaikakerroin
           2.4.4  Osa 3: Myöhemmin eläkkeelle
           2.4.5  Osa 4: Eläkerahastoinnin vahvistaminen
           2.4.6  Vertailua muihin arvioihin

3  Loppupäätelmiä

Lähdeluettelo

Liite 1  FOG-malli: pääpiirteet ja eläkejärjestelmä