[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SOVITAAN PALKOISTA
- Palkkaneuvottelut puntarissa

Kari Alhon ja Jukka Pekkarisen toimittamassa kirjassa käsitellään työmarkkinoiden pelisääntöjä.

Artikkelit koskevat mm. palkkajoustavuutta, paikallista sopimista, palkkanormeja, tulopolitiikan ja veropolitiikan yhteyksiä, kansainvälisiä työmarkkinamalleja sekä palkkapolitiikan vaihtoehtojen työllisyysvaikutuksia.

Tiivistelmä, esipuhe ja sisällysluettelo: .

2004 181 s. Hinta 35 euroa (Tuotekoodi B210), ISBN 951-628-414-0. Palkansaajien tutkimuslaitos (Tutkimuksia 93).


Sisällys:
Kari Alho - Jukka Pekkarinen: Työmarkkinoiden sopimusjärjestelmän kehittäminen
Hannu Piekkola: Palkkaneuvottelut ja työmarkkinat Pohjoismaissa ja Euroopassa
Pekka Sauramo: Palkkanormit ja palkanmuodostus Suomessa: kokemuksia ja tulevaisuuden näkymiä
Kari Alho: Kansallinen palkanmuodostus globaalin talouden oloissa
Petri Böckerman - Seppo Laaksonen - Jari Vainiomäki: Palkkojen joustavuus Suomessa yksilötason aineistojen valossa
Kenneth Snellman: Palkkaneuvottelujen tasot ja palkanmuodostus
Anni Heikkilä: Palkoista sopiminen paikallistasolla: muodot ja laajuus
Jukka Lassila: Verotus, työeläkkeet ja tulopolitiikka