[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SUOMEN JA VENÄJÄN LOGISTINEN KUMPPANUUS

Venäjän siirtyminen markkinatalouteen on alkuvaikeuksien jälkeen vauhdittunut. Taloudellisen kasvun odotetaan edelleen jatkuvan maan integroituessa yhä tiiviimmin kansainväliseen työnjakoon. Tämä merkitsee mm. kasvavia tavaravirtoja EU:n ja Venäjän välillä.

Hannu Hernesniemi, Seppo Auvinen ja Grigory Dudarev arvioivat kirjassaan Suomen maantieteellisen asemansa, historiallisten suhteidensa ja melko merkittävän Venäjän-kauppansa ansiosta hyötyvän tästä kehityksestä ehkä eniten EU-maista, joten Venäjän-kaupan logistiikasta on tulossa merkittävä liiketoiminta-alue.

Kilpailu logistiikka-alalla on kuitenkin kovaa. Suomen kilpailijoita ovat erityisesti Baltian maat, Puola ja tietysti Venäjä. Osaamista ja palveluja, uutta teknologiaa ja tehokasta infrastruktuuria ylläpitämällä ja kehittämällä Suomella on kuitenkin mahdollisuus kehittää logistiikasta jopa tulevaisuuden kasvuala.

Lehdistötiedote: .

2005 186 s. Hinta 40 euroa (Tuotekoodi B209) ISBN 951-628-413-2.


Sisällys:

1  Johdanto
    1.1  Selvityksen tavoitteita
    1.2  Taloudellisen kehityksen haasteet
    1.3  Selvityksen sisältö

2  Venäjän talouden ja ulkomaankaupan kehitysnäkymät
    2.1  Talouden kehitysnäkymät
    2.2  Venäjän ulkomaankaupan kehitysnäkymät

3  Suomen ja Venäjän taloussuhteiden kehitysnäkymät
    3.1  Venäjänkaupan kehitysnäkymät
    3.2  Suorat sijoitukset ja verkostoituminen yli rajan
    3.3  Transitoliikenteen kehitys

4  Venäjän ulkomaankaupan logistiset ketjut ja Suomen kilpailuasema
    4.1  Venäjän logistinen järjestelmä
    4.2  Venäjän liikennestrategia
    4.3  Suomen reitin kanssa kilpailevat kuljetusketjut

5  Suomen logistiikan strategiat ja kehittämistoiminpiteet
    5.1  Johdanto
    5.2  Edellinen selvitys (Boston Consulting Group, 1999)
    5.3  Logistiikkastrategian luominen (LORDA, 2003)
    5.4  Kaakkois-Suomen Venäjä-strategia (VESTRA, 2004-2006)
    5.5  Kansallinen muu kehittäminen
    5.6  SVULO-haastattelupalaute
    5.7  SVULO
    5.8  Yhteenveto
    5.9  Suomen reitin ja logistiikkapalvelujen SWOT-analyysi

6  Johtopäätökset, Suomen visio ja strategiat
    6.1  Johtopäätökset
    6.2  Suomi-visio Venäjän logistiikassa vuoteen 2010
    6.3  Suomen strategiat logistiikassa Venäjälle
    6.4  Visiota ja strategiaa tukevat toimenpiteet

Liite 1  Venäjän talouden, ulkomaankaupan ja kuljetusten kehitys
Liite 2  Venäjän-kaupan ja transitoliikenteen merkitys tuotannolle ja työllisyydelle koko maassa ja Kaakkois-Suomessa

Lähteet