[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


MULTINATIONAL ENTERPRISES IN THE FINNISH INNOVATION SYSTEM

Jyrki Ali-Yrkön, Raimo Lovion ja Pekka Ylä-Anttilan toimittamassa kirjassa käsitellään suomalaisten yritysten kansainvälistymistä.

Kirja on englanninkielinen.


Esipuhe ja sisällysluettelo: .

2004 224 s. Hinta 35 euroa (ETLA B208) ISBN 951-628-411-6.