[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


BIOTEKNIIKKA
- Tietoon perustuvaa liiketoimintaa

Uuden biotekniikan mahdollisuudet ovat herättäneet suuria odotuksia. Kun ne eivät toteutuneetkaan niin nopeasti kuin oli toivottu, on julkisuudessa kyseenalaistettu alan tukeminen julkisin varoin.

Terttu Luukkosen toimittamaan Biotekniikka - tietoon perustuvaa liiketoimintaa -kirjaan on koottu uusinta tutkimustietoa Suomen biotekniikkateollisuudesta ja alalla nähdään olevan mahdollisuuksia jopa talouden elektroniikan tai tietotekniikan kaltaiseksi uudeksi tukipilariksi.

Biotekniikka-ala on kuitenkin vasta kehityksensä alussa ja voi viedä jopa vuosikymmeniä ennen kuin odotuksista tulee totta.

Lehdistötiedote: .

2004 128 s. Hinta 30 euroa (Tuotekoodi B207) ISBN 951-628-401-9.


Sisällys:

1  Johdanto. Terttu Luukkonen

2  Suomen biotekninen teollisuus - yleiskatsaus. Terttu Luukkonen, Antti-Jussi Tahvanainen ja Raine Hermans
    1.  Mikä on biotekniikka-ala?
    2.  Biotekniikan sovellusalueet
    3.  Biotekniikkateollisuuden kehitys
    4.  Biotekniikka-alan maantiede
    5.  Työllistäminen
    6.  Tutkimus- ja kehittämistoiminta
    7.  Liikevaihto, voitollisuus ja tulonodotukset
    8.  Vienti
    9.  Asiakaskunta ja markkinat
    10.  Lopuksi

3  Suomen teollisuuden seuraava läpimurto? Uuden biotekniikan vertailu tietotekniikka-alaan. Terttu Luukkonen ja Christopher Palmberg
    1.  Johdanto
    2.  Teknologiset järjestelmät, osaamiskeskittymät ja teollinen dynamiikka
    3.  Bio- ja tietotekniikka-alojen erovaisuuksia
    4.  Erilaiset kehityskulut suomalaisessa bio- ja tietotekniikassa
    5.  Loppupäätelmät

4  Verkostomainen yritystoiminta biotekniikassa. Terttu Luukkonen
    1.  Johdanto
    2.  Eri tapoja ymmärtää verkostoyritys
    3.  Yritysten tuotekehitys, valmistus ja markkinointi biotekniikan sovellusaloilla
    4.  Yritysten yliopistoyhteistyö
    5.  Yhteenveto yritysten strategioista
    6.  Lopuksi

5  Mistä on lääkealan biotekniikkayritykset tehty? Raine Hermans
    1.  Johdanto
    2.  Toimialan ominaispiirteet
    3.  Yritysten ominaispiirteet
    4.  Rahoituslähteet
    5.  Keskustelua ja johtopäätöksiä

6  Pienten biotekniikkayritysten rahoituslähteet. Antti-Jussi Tahvanainen ja Raine Hermans
    1.  Johdanto
    2.  Tutkimusotos
    3.  Pienet ja keskisuuret biotekniikkayritykset
    4.  Voidaanko biotekniikkayritysten rahoitusrakenteita selittää?

7  Biotekniikka-ala ja Suomen teollinen tulevaisuus. Raine Hermans ja Pekka Ylä-Anttila
    1.  Johdanto
    2.  Nykytilanne
    3.  Biotekniikka-alan kasvunäkymät
    4.  Johtopäätökset