[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SUOMEN JA VENÄJÄN TALOUSSUHTEIDEN KEHITYSNÄKYMÄT

Venäjä on Suomelle tärkeämpi kauppakumppani kuin muille nykyisille EU-maille. Kauppa on kasvanut tuntuvasti Neuvostoliiton romahdusta seuranneista vuosista. Kasvua niin kaupan kuin investointienkin kohdalla ovat rajoittaneet mm. tullauksen hitaus, kehittymätön lainsäädäntö, lakien noudattamatto- muus ja byrokratia.

Kirjassa selvitetään sitä, kuinka Venäjän todennäköinen jäsenyys WTOssa, sopimukset EUn kanssa ja yritystoiminnan globalisaatio vaikuttavat Suomen ja Venäjän taloussuhteisiin aina vuoteen 2010 asti. Tarkasteltavina ovat mm. Venäjän talouskehitys, Suomen vienti Venäjälle sekä tuonti sieltä ja suorat sijoitukset.


Lehdistötiedote: .

2003 142 s. Hinta 30 euroa (ETLA B205) ISBN 951-628-400-0.