[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


KANSANTALOUS 2028

Pro Oeconomia 2004 voittaja!

Suomen Ekonomiliitto – Finlands Ekonomförbund (SEFE), jakoi tänä syksynä viidennen Pro Oeconomia -kirjallisuuspalkinnon. Vuoden 2004 palkinnon voitti Pentti Vartian ja Pekka Ylä-Anttilan kirjoittama Kansantalous 2028.

Palkintolautakunta (vuorineuvos KTM Heikki Hakala, professori ED Eva Liljeblom (pj) ja ylijohtaja KTL Matti Purasjoki) toteaa voittajasta näin:

"Kirja yhdistää uudella tavalla tilastoja, historiaa, kansantaloutta - mennyttä ja tulevaa. Se sisältää silmiä avaavia kontrasteja maamme kehityksestä ja analysoi vaikuttavalla tavalla taloutemme keskeisiä kipukohtia. Se antaa lukijalle hyvät lähtökohdat ymmärtää, millä edellytyksillä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta voi menestyä globalisoituvassa ympäristössä.

Teoksen kirjoittajat ovat huippuasiantuntijoita, jotka pystyvät välittämään viestinsä poikkeuksellisen kiinnostavalla tavalla. Kirjan kuvitus ja taitto ovat samaa korkeaa tasoa. Kansantalous 2028 on teos, jonka soisi kuuluvan yritysjohdon käsikirjastoon sekä töissä että kotona."


Kuvia Pro Oeconomia palkintojenjakotilaisuudesta 19.10.2004:

SEFEn puheenjohtaja Sirpa Widomski, kuva 1.
Palkintolautakunnan puheenjohtaja Matti Purasjoki, kuva 2.
Pentti Vartia ja Pekka Ylä-Anttila, kuva 3.
Pentti Vartia ja Pekka Ylä-Anttila, kuva 4.
Pentti Vartia, Pekka Ylä-Anttila sekä Taloustieto Oy:n kustannusjohtaja Laila Riekkinen, kuva 5.

Kansantalous 2028 pohjautuu kirjoittajien kahteen aiempaan julkaisuun: Kansantalous 2017 ja Kansantalous 2021. Kuten aiemmissakin kirjoissa kansantalouden kehitystä pohditaan pitkän aikavälin näkökulmasta. Talouden kasvun ja rakennemuutoksen ymmärtäminen on kirjan keskeinen teema. Tarkasteluhorisontti ulottuu 25 vuotta eteenpäin.

Suomen kansantalous ja koko yhteiskunta ovat käyneet läpi muutoksen, jolle on vaikea löytää vertailukohtaa menneestä. Suomen kansainvälispoliittinen asema muuttui, Suomi tuli EU:n ja EMUn jäseneksi ja talouden rakenne muuttui sekä globalisaation että kotimaisten politiikkapäätösten seurauksena.

Suomi on menestynyt uudessa toimintaympäristössä suhteellisen hyvin. Talous on siirtynyt teknologiavetoiseen kasvuun, Suomen mallista on tullut esikuva kansainvälisissä vertailuissa. On alettu puhua ”Suomen mallista” tai ”Suomen ihmeestä”.

Mutta miten talouden ja yhteiskunnan kehitys jatkuu? Yhteiskuntamalli ja talouden toimintatapa muuttuivat 1990-luvulla eikä menneeseen ole paluuta. Vaikka muutos oli suuri, se ei ole millään muotoa ohi. Uuden ainekset ovat vielä muotoutumassa.

Miten hyvinvointivaltio muuttuu?
Menestyykö Suomi kansainvälisessä vero- ja järjestelmäkilpailussa?
Miten sopeudumme nopeasti vanhentuvaan väestöön ja pienentyvään työvoimaan?
Onko hyväksi arvioitu kansainvälinen kilpailukyky kestävää?
Säilyttääkö Suomi asemansa johtavana tieto- ja viestintäteknologian tuottajana?
Mikä on Suomen osa tulevassa kansainvälisessä työnjaossa?
Millainen on Suomi vuonna 2028?


2003 335 s. Hinta 46 euroa (ETLA B204) ISBN 951-628-393-4.

2005 335 s. Hinta 46 euroa (ETLA B204) ISBN 951-628-419-1, 2. painos.

Tutustu sisällysluetteloon sekä kirjan lukuihin 1 ja 8 .


Kuvia kirjan julkistustilaisuudesta 20.08.2003:

Pentti Vartia, kuva 1.
Pekka Ylä-Anttila, kuva 2.
Pentti Vartia ja Pekka Ylä-Anttila, kuva 3.
Yleisöä, kuva 4.